Millenniumi emlékpark

Feltöltés alatt....

Hősi emlékmű

1994-ben állították

Gyürei Református Templom

Bizonytalan eredetű neve (talán a György névből származik?) 1280 körül bukkan fel. Bár a község középkori település, régi templomáról alig van adatunk. Szt. Györgyről nevezett egyháza szerepel a pápai tizedjegyzékben. (1332/34. Mon. Vat. 247., 329., 349., 365.) Talán Gyürére vonatkozik ez az 1696 körül kelt feljegyzés: “Gyüres, lapideum desolatum”. (Hevenesi 287.) 1744-ből való feljegyzés szerint a községnek van helvét felekezetű temploma. (OL. Zihy cs. zsélyi It. fasc. 12. nb. no. 1626.) Anyakönyve 1761-ben kezdődik. Az ebben található feljegyzésekből arra lehet következtetni, hogy a gyürei egyház a módosabbak közé tartozott. Együtt volt a falu egyházi és községi elöljárósága. A falu vezetésében a nemesek és a közrendűek egyaránt részt vettek. Igyekeztek a falu életét mindenre kiterjedően megszervezni.

Bővebben...